Kindertehuis Wikrama Putra

De SKKI ondersteunt het kindertehuis Wikrama Putra in Semarang al sinds 1985. Het katholieke tehuis biedt onderdak aan ongeveer 85 kinderen, van 0-18 jaar. De kinderen zijn grotendeels sociale wezen, die door hun ouders zijn weggegeven. Anderen hebben hun ouders op jonge leeftijd verloren. Hierdoor varieert de groep van kinderen met ‘gedragsproblemen’, tot kinderen en volwassen met leerachterstanden en mentale en fysieke beperkingen. In de afgelopen jaren hebben we echter gezien dat de meeste kinderen erg leergierig zijn en zich willen ontwikkelen. Sinds we een kinderdagverblijf en Engelse lessen aanbieden in het weeshuis, is er een enorme groei bij de kinderen waargenomen.

Wat hebben we allemaal gedaan, en wat doen we nu?

Het doel van de stichting is om een veilige leef- en leeromgeving te creëren voor de kinderen. In de afgelopen jaren, waar we intensief betrokken zijn geweest bij het tehuis met langdurige vrijwilligers, is duidelijk geworden dat de kinderen sociaal emotionele en fysieke veiligheid missen. Het weeshuis heeft nu eenmaal te weinig mankracht om de kinderen te begeleiden en persoonlijke aandacht te geven, naast hun praktische taken.

Onze steun van het weeshuis bestaat daarom uit projectmatige hulp bij renovaties aan het weeshuis, en langdurige ondernemingen met betrekking tot het creëren van een kinderdagverblijf en lessen voor de kleuters en oudere kinderen. Wij doen dit in samenwerking met Rotary Club Semarang-Bojong, die voor lokale steun, controle en uitvoering zorgt.

Educatieve ondersteuning op de lange termijn:

  • Om voor langdurige stabiliteit en kwaliteit te zorgen hebben we sinds juli 2017 een lokale docent aangenomen die zich vijf dagen in de week inzet voor de kinderen. Zij organiseert lessen en activiteiten voor de kleuters, waarbij ze fijne en grove motorische vaardigheden aanleren, nieuwe ervaringen en kennis opdoen en sociaal emotionele weerbaarheid opbouwen. Ook geef de docente Engelse les aan de oudere kinderen en enkele stafleden, zodat zij een beter toekomstperspectief krijgen.
  • De SKKI begeleidt vrijwilligers die voor meer dan twee maanden, of enkele weken voor meer korte projecten, zich komen inzetten voor de kinderen van het weeshuis. Afgelopen jaren hebben zij het kinderdagverblijf opgezet, met behulp van de Rotary en een vertaler en in samenwerking met het weeshuis. De vrijwilligers zijn uitgekozen om hun pedagogische of didactische expertise, vanuit het oogpunt van kennisuitwisseling met de lokale docent. Zo steken de kinderen niet alleen wat op, maar kunnen Nederlandse en Indonesische professionals samenwerking en van elkaar leren.
  • Sommige vrijwilligers komen maar voor een korte periode. Zij geven voorlichting over hun kennisgebied, helpen mee met klussen of organiseren sport- en spelactiviteiten. Voorbeelden zijn een EHBO-voorlichting voor medewerkers van het weeshuis en een hygiene en gezondheidsdag door een semi-professionele voetbalspeler.
  • Wil je meer weten over dit project? Lees hier het handboek voor vrijwilligers en bekijk het crowdfundfilmpje van eerdere vrijwilligers.

Materiële steun:

  • In de laatste vijf jaar zijn de keuken, de toiletgroepen en de doucheruimten gerenoveerd en is er een kleuterklaslokaal ingericht. Recentelijk zijn alle dakplaten vernieuwd en is er een toiletgroep voor de jongens bijgebouwd.
  • Wij verschaffen educatief materiaal in de vorm van kinder- en informatieve leesboeken, een Engelse taalmethode van Oxford voor alle niveaus, spel- en knutselmateriaal voor de jongere kinderen. Ontwikkelingsmateriaal voor alle leeftijden en voor de gehandicapten staan op ons verlanglijstje.