Kindertehuis Diaconia in Semarang

Het tweede kindertehuis is Diaconia in Semarang In dit kindertehuis verblijven 235 kinderen van allerlei leeftijden. In dit tehuis wordt ook de opvang verzorgd van een aantal gehandicapte volwassenen die nergens anders terecht kunnen.

Diaconia, gerund door Mr. Martin, is een weeshuis met een visie. Persoonlijk leiderschap en samenwerken zijn belangrijke waarden die terug te zien zijn in de opzet van het tehuis. De kinderen leiden elkaar op door middel van kleine zaakjes, zoals een kapperszaak en een toekomstige monteurszaak. Hier leren middelbare scholieren die zich hebben verdiept in de kunde andere scholieren op, en gaan de opbrengsten van de zaak naar het weeshuis. Ondanks alle beperkingen wordt er veel gezongen en samen muziek gemaakt.

De SKKI steunt dit weeshuis vooral in materiële wijze. Zo is er bij dit kindertehuis ook één van onze bibliotheekprojecten gevestigd. Graag willen we voor dit kindertehuis de volgende zaken verwerven: bedden voor de gehandicapten (ze liggen nu op een houten plank), babybedjes, spelmateriaal voor de kinderen, ontwikkelingsmateriaal voor de gehandicapten en muziekinstrumenten.