Financieel

Jaarverslagen en financiële verantwoording

2020

Het jaar 2020 stond in het teken van Corona. Zowel in Europa als ook in Indonesië. De hieruit voortvloeiende maatregelen die wereldwijd zijn genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben een grote invloed gehad op de mogelijkheden die we hadden om ter plekke ondersteuning te bieden in de kindertehuizen Diaconia en Wikrama Putra.

Klik hier voor de financiële verantwoording van 2020.

Klik hier voor het jaarverslag van 2020.

2018

In het jaar 2018 is € 3.239 aan giften en € 24.000 aan subsidies ontvangen, waarvan € 13.239 bestemd is voor kindertehuis Wikrama Putra en € 14.000 voor het bibliotheekjes- project. Voor een bedrag van € 10.738 is onderzoek gedaan naar het door ontwikkelen van de bibliotheekjes. Aan de ondersteuning van het kindertehuis Wikrama Putra is € 14.840 besteed. Aan bank- en overige kosten is € 279 uitgegeven. Door voorgaande inkomsten en uitgaven is het saldo aan liquiditeiten gestegen van € 9.859 per 1 januari 2018 naar € 11.240 per 31 december 2018. Dit bedrag is voor € 3.262 bestemd voor het bibliotheekjesproject en voor € 7.978 voor het kindertehuis Wikrama Putra.

2017

In het jaar 2017 is € 8.370 aan giften ontvangen, waarvan € 5.795 bestemd is voor kindertehuis Wikrama Putra en € 2.575 voor het bibliotheekjesproject. Het gereserveerde geld voor hoofdzakelijk het bibliotheekjesproject leverde geen rente op. Voor de twintig bibliotheekjes die vijf jaar worden ondersteund, is voor het vijfde en laatste jaar het jaarlijkse bedrag van € 20.000 besteed. Aan de ondersteuning van het kindertehuis Wikrama Putra is € 8.537 besteed. Aan bank- en overige kosten is € 206 uitgegeven. Door voorgaande inkomsten en uitgaven is het saldo aan liquiditeiten gedaald van € 30.232 per 1 januari 2017 naar € 9.859 per 31 december 2017. Dit bedrag is voor € 4.075 bestemd voor het bibliotheekjesproject en voor € 5.784 voor het kindertehuis Wikrama Putra.

2016

In het jaar 2016 zijn geen giften ontvangen. Het gereserveerde geld voor hoofdzakelijk het bibliotheekjesproject leverde € 58 aan rente op. Voor de twintig bibliotheekjes die vijf jaar worden ondersteund, is voor het vierde jaar het jaarlijkse bedrag van € 20.000 besteed. Aan de ondersteuning van het kindertehuis Wikrama Putra is € 3.710 besteed. Aan bank- en overige kosten is € 180 uitgegeven. Door voorgaande inkomsten en uitgaven is het saldo aan liquiditeiten gedaald van € 54.064 per 1 januari 2016 naar € 30.232 per 31 december 2016. Dit bedrag is voor € 21.500 bestemd voor het bibliotheekjesproject en voor € 8.732 voor het kindertehuis Wikrama Putra.

2015

In het jaar 2015 zijn geen giften ontvangen. Het gereserveerde geld voor hoofdzakelijk het bibliotheekjesproject leverde € 505 aan rente op. Voor de twintig bibliotheekjes die vijf jaar worden ondersteund, is voor het derde jaar het jaarlijkse bedrag van € 20.000 besteed. Aan de ondersteuning van het kindertehuis Wikrama Putra is € 5.200 besteed. Aan bank- en overige kosten is € 386 uitgegeven. Door voorgaande inkomsten en uitgaven is het saldo aan liquiditeiten gedaald van € 79.145 per 1 januari 2015 naar € 54.064 per 31 december 2015. Dit bedrag is voor € 41.500 bestemd voor het bibliotheekjesproject en voor € 12.564 voor het kindertehuis Wikrama Putra.

Bekijk hier het jaarverslag van 2015.

2014

Bekijk hier het jaarverslag.

2013

In het jaar 2013 is € 846,00 aan giften ontvangen. Het gereserveerde geld voor hoofdzakelijk het bibliotheekjes project leverde € 1.902,00 aan rente op. Er is € 19.000,00 besteed aan de opzet van de 20 nieuwe bibliotheekjes. Aan bank – en overige kosten is € 375,00 uitgegeven. Door voorgaande inkomsten en uitgaven is het saldo aan liquiditeiten gedaald van € 105.626,00 per 1 januari 2013 naar € 88.500,00 per 31 december 2013. Dit bedrag is voor € 81.000,00 bestemd voor het bibliotheekjes project en voor € 1.073,00 voor het kindertehuis Wikrama Putra. Het restant bedrag van € 6.426,00 is beschikbaar voor nieuwe projecten.

ANBI nummer: 8082.54.480