100 kleine bibiliotheekjes project

Het doel van het 100 Kleine Bibliotheekjes Project  is het verbeteren van de leesvaardigheid van kansarme kinderen, wat voorwaardelijk is voor zelfredzaamheid en het volgen van een opleiding. Zo hebben ze later een betere kans op de arbeidsmarkt.

Na een proefproject in Bandung met 10 bibliotheekjes werd in 2005 het 100 Kleine Bibliotheekjes project gestart. Met de stichting Yayasan Pondoc Baga als coördinerend orgaan werd met behulp van een zestigtal Indonesische Rotary clubs 100 kleine bibliotheekjes opgericht.

Deze werden gevestigd bij scholen bij particulieren en in achterstand wijken in diverse steden in Indonesië. De boeken die voor de bibliotheekjes worden aangeschaft zijn zorgvuldig geselecteerd door een team van deskundigen. Hierbij wordt tevens in het oog gehouden dat sprake moet zijn van diversiteit in het aanbod.

In de periode 2006 tot en met 2011 werden deze bibliotheekjes door 3,305.560 kinderen bezocht. Na het aflopen van dit vijfjarig project zijn veel van deze bibliotheekjes nog in gebruik, maar dan geheel gefinancierd door de Rotary clubs zelf. In 2012 ontving de stichting een grant van de Jochnick Foundation waarmee inmiddels 20 nieuwe bibliotheekjes zijn opgericht en voor een periode van vijf jaar worden gefinancierd.